Sådan beregnes test resultaterne
  
 
 - de første 12 år handlede det kun om sikkerheden for fører og forsædepassager,     men nu bestemmer sikkerhed for børn og medtrafikanter, piskesmæld og antiskrid også antallet af de eftertragtede, gule stjerner.
 

  Sikkerbil.dk - bag stjernerne - på dansk klik på FLAGET for at gå tilbage til forsiden.  opdateret 17-10-2013

 

Indtil 1. januar 2009 var karakteren for barnesikkerhed og fodgængersikkerhed kun af  orienterende art, men nu tæller disse egenskaber med i det samlede resultat. Desuden gives der nu karakter for ESC - det elektroniske antiskridsystem, samt for justerbar fartbegrænser. Det er også nyt, at testen nu kun gælder for det år, den er udført. Der må således ikke reklameres med antallet af stjerner uden at årstallet for testen er anført. 

 I det nye Euro NCAP er punkterne, der testes, fordelt i fire bokse, der alle har indflydelse på den endelige stjernekarakter. Tallene i skemaet herunder angiver det maksimalt opnåelige pointtal i de enkelte discipliner. Barnetesten blev ændret i forhold til tidligere, så der nu er lagt mere vægt på den dynamiske del af testen end på placering af advarselsmærkater. For biler uden bagsæde ser værdierne anderledes ud, idet den dynamiske del af testen udgår. Det gælder dog ikke for danske gulpladebiler, der ikke direkte testes af Euro NCAP, men som alligevel i Danmark kan få stjerner i den danske transportstyrelses lovpligtige sikkerhedsvurdering. Læs om den HER


På skemaet herunder ser du, hvad de enkelte testgrupper består af i detaljer.
Talkarakteren, der opnås i de enkelte bokse tæller ikke lige meget.

Man lægger ikke blot de fire totaler sammen, men beregner en vægtet værdi af hver boks.
I 2013 ændredes beregningen af sikkerhedsudstyr, de gamle tal ses i parantes. Muligheden for at give et enkelt point, hvis bilen kun har selehusker ved førersædet udgår. Det er fremover to eller tre selehusker der skal til før bilen overhovedet kan få point på dette punkt.

 

Frontal-kollision

16

Dynamisk test

24

Voksen hoved

12

ESC

3

Side-kollission

8

Sikkerhedsmærkning 

Barnehoved

12

Fartbegrænser

3 (1)

Pæletest

 8

Autostol-info i bilen

4

Lårben

6

Selehuskere

3

Piskesmæld

 4

Vurdering af bil/barn

13 

Ben i øvrigt

6

  -

Total mulig

36 point

Total mulig

 49 point

Total mulig

36 point

Total mulig

 9 (7) point

Vægtes med

50%

Vægtes med

20%

Vægtes med

20%

Vægtes med

10%

------------------------------------

 

Herunder ses et eksempel på pointskemaet, som fra 2009 til og med 2012 har ligget til grund for procentberegningen som ses ved Euro NCAP testen.
Sådan ser Euro NCAPs "mellemregning" ud for den enkelte bil. De opnåede værdier bruges til at afgøre, hvor mange stjerner en bil har gjort sig fortjent til. Det er værdierne fra Normaliseret score (%), der anvendes samt Totalscore (her 78).

En for lav score i en enkelt boks i henhold til skemaerne herunder, vil blokere for et bestemt antal stjerner, uanset hvor gode værdierne i de andre bokse er  Ligeledes er der sat minimumsgrænser for totalscoren i forbindelse til de enkelte stjernetal. Og til allersidst: Uanset hvor gode karakterer en bil har opnået, kan den ikke få 5 stjerner, hvis den ikke har ESC (antiskrid) som standard. I 2009 var kravet på 85% af modelvarianterne, stigende til 100% i 2012.

                  

Hvert år skærpes procentkravet for at opnå de enkelte stjerner. Nedenstående ses reglerne for biler under 2.500 kg egenvægt.

002009       

 

Total score 

Mindste procent for 5 stjerner:      

75% 70% 25% 60% 70 %
Mindste procent for 4 stjerner: 60 55 15 40 55
Mindste procent for 3 stjerner: 30 30 10 25 45
Mindste procent for 2 stjerner: 25 25 5 15 35
Mindste procent for 1 stjerne: 15 15 0 5 20

ESC krav: 85% standardmontering - 15% som tilkøbsmulighed

 

2010

Total score

Mindste procent for 5 stjerner:

80% 75% 40% 60% 75%
Mindste procent for 4 stjerner: 65 60 25 40 60
Mindste procent for 3 stjerner: 35 30 15 25 50 
Mindste procent for 2 stjerner: 30 25 10 15 35
Mindste procent for 1 stjerne: 20 15 5 5 25

ESC-krav: 90 % standardmontering - 10 % som tilkøbsmulighed

 

2011-kravene er som i 2010. Dog skærpedes kravene, nemlig med hensyn til ESC-raten, der i 2011 steg til 95% mod 90% i 2010

2011

 

Total score

Mindste procent for 5 stjerner:

80% 75% 40% 60% 75%
Mindste procent for 4 stjerner: 65 60 25 40 60
Mindste procent for 3 stjerner: 35 30 15 25

50 

Mindste procent for 2 stjerner: 30 25 10 15 35
Mindste procent for 1 stjerne: 20 15 5 5 205

ESC-krav: 95% standardmontering - 5% som tilkøbsmulighed

 

2012

Total score

Mindste procent for 5 stjerner:

80% 75% 60% 60% 80 %
Mindste procent for 4 stjerner: 70 60 50 40 70
Mindste procent for 3 stjerner: 40 30 25 25 60
Mindste procent for 2 stjerner: 30 25 15 15 55
Mindste procent for 1 stjerne: 20 15 10 5 45

ESC-krav fra og med 2012: 100% standardmontering.

Herunder ses pointskemaet som fra og med 2013 skal afløse skemaet ovenfor. Ændringerne har vi markeret med gult. Det er altså kravene til fem stjerner i barnetesten samt pointfordelingen i Aktiv Sikkerhed boksen, der ændres. Barnetestens krav sænkes i 2013 og mun dette år for at kompensere for nye krav, som bilfabrikanterne ikke har haft tid til at reagere overfor. Omkring Aktiv Sikkerhed er der nu medtaget flere typer   fartalarmsystemer, hvorved maks. karakteren vil stige fra 1 point til 3. Et punkt, der yderligere vil stige i 2014 og 2015.

   Herfra nye beregningsnetoder. Læs om dem HER:
       

2013

Total score

Mindste procent for 5 stjerner:

80% 60% 60% 65% 80 %
Mindste procent for 4 stjerner: 70 60 50 55 70
Mindste procent for 3 stjerner: 40 30 25 30 60
Mindste procent for 2 stjerner: 30 25 15 20 55
Mindste procent for 1 stjerne: 20 15 10 10 45
Gul markering viser, hvor der sker ændringer i 2013.          
Bemærk især, at kravet til fem stjerne i forbindelse med børn på bagsædet er sænket i forhold til tidligere. Det skyldes nye målemetoder, som bilfabrikanterne får et år til at reagere på.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strenge regler for logo

 

 

Bilfabrikkerne må kun anvende Euro NCAPs stjernelogo i markedsføringen med årstallet for testen anført. Fabrikkerne kan bede om at få ældre tests siden 2007 rekalkuleret efter det nye system. Rekalkuleringen kræver ikke nødvendigvis nogen ny crashtest, med mindre, der er sket ændringer med bilen og dens sikkerhedsudstyr.

 

Uden ESC ikke fem stjerner

Fabrikkerne kan gøre alle de krumspring, de vil, men uden ESC, det elektroniske stabilitetssystem som standard på nu 100% af en models varianter,  kan en bil ikke få fem stjerner.I 2009 var kravet 85%, i 2010 90%, i 2011 og i 2012 100%.
ESC er fremover lovpligtigt udstyr og den nuværende test af ESC vil udgå af Euro NCAP-testen. Der er da heller aldring nogen bil, der decideret er dumpet i denne test.

------------------

 

Det totale vægtede gennemsnit

kan i princippet  kun bruges til sammen-ligning mellem biler i samme vægtklasse og af samme type. En firestjernet bil kan f. eks. have en højere totalscore end en femstjernet bil, nemlig hvis manglende ESC automatisk har ført til tab af en femte stjerne. Det sker sjældent, men er f. eks. tilfældet med Subaru Impreza (Euro NCAP 2009). se den totale scoreliste
for 2009 HER

 

 

 

 

 

..sådan foretages selve testen

 

sådan var testen 
før 2009

 

 

..tilbage til forsiden

www. sikkerbil.dk © 2013 • Mail:info@sikkerbil.dk